Psykiater Øyvind B. Schjelderup

Medlem Den norske legeforening
Intensiv dynamisk korttidsterapi

Terapiveiledning med ISTDP-fokus


- Veiledning av terapier med video . 

Jeg har nå 6 års erfaring og trening i ISTDP, etter Core-utdanningen har jeg fortsatt å få  veiledning i  Stockholm hos Jon Frederickson 10 dager i året, i gruppe. Det er veldig givende og lærerikt, og selvutviklende. 

ISTDP er  en intensiv , følelsesfokusert psykoterapi, utviklet for  å adressere eller påpeke faktorer som kan blokkere effekten av behandling.  Metoden er responsstyrt.  Jeg finner det interessant og givende å veilede, dessuten lettere å oppfatte hva som skjer hos andre i terapirommet da man ikke selv er emosjonelt berørt i så stor grad som veileder.

ISTDP  virker gjennom å identifisere motstand og håndtere motstand samt å bygge nødvendig kapasitet for å tåle følelser.   

Veiledning passer for alle terapeuter innen psykiatrien/psykologien hvor det å få et annens terapeut sitt blikk på prosessene kan være nyttig. 

Jeg mener sogar at  selv om man ikke har studertmetoden kan veiledning med ISTDP tilnærming vare nyttig, det forutsetter kun en video av terapien.

Jeg tar vanlig egenandel for veiledning  375,- for 45 min, kan ses på som egenterapi, da eget materiale hos  terapeuten ofte kan blokkere prosessen/terapien.

For  mer informasjon/kontakt på [email protected] eller telefon/sms 97030533.