Psykiater Øyvind B. Schjelderup

Medlem Den norske legeforening
Intensiv dynamisk korttidsterapi

Terapeutisk tilnærming

Korttids dynamisk psykoterapi (ISTDP//AFT / AEDP):

P. Coughlin: "When we do not know what we feel, we go through life without an emotional compass".

Terapiretninger med fokus på følelser, kartlegging av psykologisk forsvar, samt fokus på kroppslige symptomer, på angst og undertrykte følelser. I terapien vil du utvikle dine evner til å se sammenhenger om hvordan hendelser påvirker deg, gjenkjenne følelser og ta de riktige valg ut fra din vilje.


Affekt fobisk terapi:

I relasjoner til andre mennesker trenger vi både evne til å uttrykke oss (ekspressivt) og evnen til å motta tilbakemeldinger og forholde oss til andre sine følelser. Videre har oppvekst formet vår tillit til andre mennesker og måten vi ser på oss selv og andre. I terapien hos meg jobber vi med konstruktive måter å vise følelser på og motta de fra andre, og spør oss hvordan følelser unngås (forsvar), hvilke følelser unngås og hvorfor følelsene unngås.


 


Farmakologisk behandling:

Medisinering der pasienten heller ønsker det eller hvor jeg finner indikasjon for det.

Angstproblematikk, depresjoner, stemningslidelser, ADHD, søvnproblem og psykoselidelser.

Restriktiv praksis i forhold til bruk av vanedannende medisiner.