top of page

Terapeutisk tilnærming

Korttids erfaringsbasert dynamisk psykoterapi (EDT) , hos meg i hovedsak AEDP (med innslag ISTDP, DBT,  MBT):

Diana Fosha : " Feel and deal while relating"

Terapiretninger med fokus på følelser, kartlegging av psykologisk forsvar, samt fokus på kroppslige symptomer, på angst og undertrykte følelser. I terapien vil du utvikle dine evner til å se sammenhenger om hvordan hendelser påvirker deg, gjenkjenne følelser og ta de riktige valg ut fra din vilje.

I relasjoner til andre mennesker trenger vi både evne til å uttrykke oss (ekspressivt) og evnen til å motta tilbakemeldinger og forholde oss til andre sine følelser. Videre har oppvekst formet vår tillit til andre mennesker og måten vi ser på oss selv og andre. I terapien hos meg jobber vi med konstruktive måter å vise følelser på og motta de fra andre, og spør oss hvordan følelser unngås (forsvar), hvilke følelser unngås og hvorfor følelsene unngås.

Farmakologisk behandling:

Medisinering der pasienten heller ønsker det eller hvor jeg finner indikasjon for det.

Angstproblematikk, depresjoner, stemningslidelser (bipolar),  ADHD, søvnproblemer.

Svært restriktiv praksis i forhold til bruk av vanedannende medisiner.

Be om mer informasjon

Navn*

E-postadresse*

Melding*

bottom of page