Psykiater Øyvind B. Schjelderup

Medlem Den norske legeforening
Intensiv dynamisk korttidsterapi

Psykiater Øyvind Bremeraunet Schjelderup

Velkommen til min hjemmeside!


Kontoret er nå åpent som normalt, vanlige smittetiltak mot Covid-19, avstand og håndvask. Husk å holde avstand på venterommet.


Ventetid/inntak pr. 31.08- 20:

Det er nå fullbooket neste 6 måneder.


Påminnelse:

Jeg skal, jmf punkt 6-1 i min avtale med RHF, foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer.

Terapeutisk tilnærming:
Jeg benytter meg av i samtaleterapien metoden Intensiv korttids dynamisk psykoterapi (ISTDP) (Habib Davanloo) og med innslag av AFT og AEDP.
I mange terapier , både kognitiv terapi og analytisk/dynamisk retning, snakker man om følelser både kognitivt og intellektuelt, men i ISTDP og Affekt fobisk terapi ( Leigh McCullough) og Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP)(Diana Fosha) tilnærming vektlegges også den kroppslige/fysiologiske reaksjonen følelser gir og ikke minst impulsen den konkrete følelsen bringer med seg. F.eks sinne gir en varmefølelse i brystet og du kjenner spenninger i skuldrene og kraft i dine armer, og du får lyst til å sette tydelige grenser for sjefen! Istedet for at sinne gir deg skyld og dårlig samvittighet, og du jobber over evne fordi sjefen ikke forstår allikevel. 
Traumer er utbredt, om du ikke har hatt store hendelser som gir PTSD (Post traumatisk stress lidelse), så har mange av oss opplevd det vi kan kalle Adverse Childhood Experiences (uheldige barndomsopplevelser).
I samtalen har jeg en aktiv rolle, men samtidig er det helt nødvendig at du vil endre ditt atferdsmønster og tar ansvar for egen behandling. 
Behandlingen går blant annet ut på å bygge kapasitet for å tåle følelser, og å gjenkjenne følelser (sinne, glede, tristhet, avsky, frykt, seksuell glede og nysgjerrighet, videre kontakt med skam, skyld, sorg og smerte). Maladaptive uttrykk av følelser gjøres adaptive, f.eks aggresjon blir omgjort til selvhevdelse/sinne. Videre kartlegger vi inhiberdende følelser som skyld, "angst", skam og emosjonell smerte.
På denne måten kan uhensiktsmessige forsvar som unnvikelse og benektning, samt grubling og ikke minst angst/helseangst unngås. 

Som barn har vi lett tilgang på følelser og i oppveksten blir vi formet i vårt oppvekstmiljø. Mange pasienter beskriver et for snevert rom i forhold til å kunne uttrykke seg og vise følelser,  og de har måttet tilpasse seg foreldrenes toleranse for følelser, blitt kontrollert med skyld, skam, taushet, videre straff og sinne. Dette har gitt opphav til depresjoner og angstlidelser, og ikke minst problemer med nærhet, tristhet og sinne hos de som voksne.Spesialområder utover alminnelig psykiatrisk praksis:
Korttids dynamisk psykoterapi.
ISTDP (Intensiv korttids dynamisk psykoterapi), her forklarer jeg litt om ISTDP og hvordan jeg jobber!
MBT (Mentaliseringsbasert terapi)I
Sexologi; LBHT personer er spesielt velkomne! 
Parterapi, For interesserte så forteller psykoterapeut/parterapeut/forfatter Esther Perel så interessant om; her er lenke for å forstå forhold idag.
Menn som er/og har vært utsatt for partnervold, partner/ektefelle/kjæreste/samboer.Hvor? 
Se også siden hvordan finne fram:
Beddingen 2, Solsiden, Trondheim.
Inngang Curatorklinikken på tverrenden av bygget, samme bygg som Notar og Danske Bank I 3.etg, med heis.
Flott fellesskap med fysioterapeut, kiropraktor og alternativterapeut. Lyse og trivelige lokaler.
NB! (nytt fra 18.09-19) Ikke  møtt til time med avbud 24 timer i forveien belastes med dobbel takst 702 kroner jmf lovverket " Forskrift om endring i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta".

Driftshjemmel

Click to edit table header
Henvisning fra din fastlege kreves pga refusjon.
Timepris for 45 min 351- inntil frikort.
524,- for 1,5 time (første time)
Ikke møtt uten meldt avbud dagen før belastes i sin hehet.
Bruker Conta fakturaprogram.


Følelser i fokus

Click to edit table header
Hovedtilnærmingen i min prakis er psykodynamisk tilnærming, følelsesfokusert terapi.
Korttidsterapi. 

Mer om behandling

Å gå i terapi er krevende, og det krever at man er motivert for endring.

Jeg bruker Checkware til kartlegging, hvor du hjemme kan fylle ut tester på nett, du får passord hos meg.

Sammen gjør vi en evaluering etter

4-5 timer om dette er nyttig for deg.


Se videoen/TED talk til Mel Robbins om forandring !! Fantastisk inspirerende!!Intensiv dynamisk korttidsterapi er en terapitilnærming med både fokus på følelser, kropp og forsvar ( hva vi gjør for å holde angst og følelser unna, som vaghet, intellektualisering, grubling, minimalisering, somatisering, etc). Fokus på å gjøre noe positivt for deg og hvilke følelser som kommer opp, vil redusere angst og uhensiktsmessige forsvar. I videoen under forteller jeg om min måte å jobbe på.

Relasjonsdiagrammet kom ut fra studier av McCullough m.fl sin bok Treating affect Phobia. Der et enkelt skjema, men kan være nyttig i å forstå dine relasjonelle problemer. Vi ønsker å kunne pendle mellom autonomi og å kunne lene oss på 

andre, uten å bli for avhengige. Dette kaller vi interdependency på engelsk, som mennesker er vi avhengig av andre for støtte og emosjonell nærhet, vi er ikke selvdrevne på det området.

Videre ønsker vi å kunne uttrykke følelser på en adaptiv måte og å kunne tåle og ta imot andre sin omsorg og følelser.